Deváťáci přežili…!!!

Mimořádné události – Deváťáci přežili!!!

  1. dubna se konal tradiční projektový den zaměřený na mimořádné události ve společnosti. Naše deváťáky čekal Kurz přežití. A tak jsme všechny tři třídy se svými třídními učiteli vyrazily do přírody žít a přežít. Děti netušily, co je čeká, ale mohly se na pobyt v přírodě připravit. Věděly dopředu, že budou řešit zátěžové situace a mohou se na ně ve skupinkách vybavit. Záleželo na jejich znalostech a fantazii, co si s sebou na naše „přežívací“ situace vezmou. Skupinky připravené měly při některých úkolech značnou výhodu. A co vlastně na naše žáky čekalo? Pomocí vlajek cizích zemí cestovali po světě, ztratili se v přírodní rezervaci, kde jim pomohla šifra z Morzeovy abecedy, stavěli si přístřešek uprostřed přírody, aby nezmokli, podávali první pomoc zraněnému spolužákovi, řešili úkoly, jak přežít v přírodě v případě setkání se s medvědem, vlkem, či jinou šelmou, učili se nejefektivnějším způsobem přebrodit řeku, najít jídlo a pití v přírodě, správně ho upravit do jedlé podoby. Děti si také zopakovaly, co vše obsahuje správná KPZ, jak najdeme v přírodě sever, jak se do přírody správně vybavit. Deváťáci přežili, vše se zdařilo, již všichni vědí, jak se uprostřed přírody chovat, jak se vybavit a jak se o sebe postarat, a tak můžeme v červnu naprosto vklidu vyrazit na školní výlet, protože v tuto chvíli už nás nemůže nic překvapit!                                                                                                                                                                                                           
Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky