Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí
+420 381 275 188
Vítáme Vás
Milé žákyně, milí žáci, vítáme vás v novém školním roce 2014/2015 a přejeme vám, aby jste vykročili pravou nohou. Novým žákům přejeme, aby se zapojili do režimu školy co nejdříve, a doufáme, že se jim u nás bude líbit.
O nás
Jsme městská škola, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Přestože se nacházíme na okraji města, máme velice dobrou dostupnost pro místní i dojíždějící žáky. Školní kuchyně i jídelna se nacházejí v jedné budově.
Rekonstrukce
Rekonstrukce podlahy malé tělocvičny byla úspěšně dokončena. Díky úspěšné žádosti o grant Jihočeského kraje byly provedeny činnosti dle rozpočtu. Žáci od 1. září 2014 již cvičí v „nové“ tělocvičně.


Kandidátní listina zástupců rodičů pro volby do ŠKOLSKÉ RADY
Volby do ŠKOLSKÉ RADY proběhnou dne:
13. 11. 2014 během třídních schůzek naší školy.
Klub předškoláka
Základní škola připravila pro budoucí prvňáčky program KLUB PŘEDŠKOLÁKA.