Třída 8. C

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po  

F

Čjl

Ov

Nj (Nj2)

M

Aj (Dív)      
(Rj) Tv (Chl)
Út  

Z

Čjl

Ch

Hv

  Tv (Dív) Pč (Pčch)  
Aj (Chl) Pč (Pčsm)
St   Tv (Dív)

Čjl

D

VV

M

Aj (Dív)

Aj (Chl)

   
Aj (Chl)
Čt  

M

Ch

Nj (Nj2)

F

  Ict (Dív)    
(Rj) Tv (Chl)
 

Čjl

Z

M

Aj (Dív)

Čjl

SpA (SpA)

AjK (KAjC)

   
Ict (Chl) AjK (KAj)
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Kukačková Petra
Celkem žáků 26 - 12 chlapců, 14 děvčat

Moji milí, děvčata a kluci,

doufám, že jste si přes prázdniny pořádně odpočinuli. Jsem hodně zvědavá, jakou energii bude mít naše "nová" třída po vstupu 7 děvčat z bývalé 7.A.
Na rozdíl od předchozích let teď už na vysvědčení hodně záleží, tak nezaspěte na startu a pracujte v klidu, pravidelně a hlavně s potěšením.
Budu se těšit na náš společný školní rok.       Petra Kukačková, třídní učitelka

Naše aktivity

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy