Třída 8. C

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po  

F

Čjl

Ov

Nj (Nj2)

M

Aj (Dív)      
(Rj) Tv (Chl)
Út  

Z

Čjl

Ch

Hv

  Tv (Dív) Pč (Pčch)  
Aj (Chl) Pč (Pčsm)
St   Tv (Dív)

Čjl

D

VV

M

Aj (Dív)

Aj (Chl)

   
Aj (Chl)
Čt  

M

Ch

Nj (Nj2)

F

  Ict (Dív)    
(Rj) Tv (Chl)
 

Čjl

Z

M

Aj (Dív)

Čjl

SpA (SpA)

AjK (KAjC)

   
Ict (Chl) AjK (KAj)
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Kukačková Petra
Vážení rodiče, žáci a žákyně,
po dobu mimořádného uzavření školy se budou úkoly zadávat ze všech předmětů přes školní 
e-maily žáků.
Nastalá situace je nová pro všechny, doporučujeme proto pravidelně sledovat webové stránky školy a třídy.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na mě přes mailovou poštu:
kukackova@zs2su.cz.
Přeji všem pokud možný klidný a zdravý čas. Petra Kukačková, třídní učitelka


DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ v době uzavření školy

ANGLIČTINA (KOSOBUD)

 
- v mailech najdete komentář k zasílání řešení úloh z minulého týdne a nové úkoly z učebnice (oddíl 8B)

ANGLICKÝ JAZYK (KISBY)
30.5. úkoly na období 1. - 12.6. byly zaslány na emaily žáků. Téma: Cooking, recipes, meals in the UK / USA; Mluvnice: SOME, ANY, NO and compounds

od 8.6. KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (KISBY)
1) Zkuste nějaké online křížovky: http://www.anglictinacz.com/krizovky-on-line/
2) Prozkoumejte stránky https://www.umimeanglicky.cz/ Jsou tam také křížovky, hry a mnoho další cvičení na opakování.
3) Těžší křížovky: http://www.ajslovicka.cz/krizovka.html?
4) Doporučuji tuhle sérii videí (Learn / Practice English with MOVIES): https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w
5) Zahrajte si lyrics training: https://lyricstraining.com/

Pro ty z vás, kteří mají nějaký čas nazbyt, a chtějí se angličtině více věnovat, posílám odkazy na stránky, kde v době uzavření škol mají docela zajímavé nabídky na materiály zdarma:
Odkaz na stránky Oxford University Press: https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/?cc=cz&selLanguage=cs Když kliknete na "For Learners", je tam spousta online aktivit, třeba 2 - zdarma přístup k e-knihám (musíte se registrovat). Dále English Me: https://www.englishme.cz/ (také přes registraci, ale super aplikace). A ještě si můžete trénovat čtení v rámci obchodní nabídky SciLearn: https://scilearn.cz/reading-assistant/ra-text-2/, kde můžete poslouchat a číst, naučit se slovíčka (změnit knihu nahoře kliknutím na "Knížky") - velmi vhodné pro "méně zdatní"
 
29.5. KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (KISBY)
Pošlete mi do 5.6. vaše odpovědi na níže uvedené otázky 1 - 5 jako audio nebo video soubor s nahrávkou. Nejdříve přečtěte nahlas otázku a pak ji odpovězte.   
Ke každé otázce řekněte min. 3 až max. 5 vět. V jedné otázce nesmíte opakovat vícekrát stejný typ věty, na příklad  “Tell me about your best friend” • My best friend's name is Sophie • She is 12 years old • She loves going horse riding and playing the piano. NE My best friend is kind. My best friend is tall. My best friend is really slim. = 3 věty stejného typu.
1. Tell me about your bedroom
2. Tell me about your best friend
3. Tell me about your hobbies 
4. Tell me about the food you like
5. Tell me about your school
 
PŘÍRODOPIS
Úkoly na období 6. - 12.června  byly zaslány na vaše emailové adresy 5.června - téma: Hormonální soustava člověka

ČESKÝ JAZYK
- tématický plán učiva 8. ročníku splněn
 
ICT
Veškeré úkoly jsou zde: https://informatikazs2su9.webnode.cz/
OV

Veškeré úkoly jsou posílány na školní e-mailové schránky, prosím pravidelně je kontrolujte. Dodržujte termíny odevzdávání úkolů, některé budou spočívat jen ve vyplnění testu. Aktuálně probírané téma je průmysl.
 
RUSKÝ JAZYK  úkoly posílány žákům na jejich školní mailové adresy. Úvod do 8. lekce, nová slovní zásoba.
Téma: Знакомство - doplňovací cvičení podle úvodních textů


DĚJEPIS  - úkoly poslány na vaše mailové adresy. Téma: Druhá fáze průmyslové revoluce
 

vÝTVARNÁ VÝCHOVA za celé období karanténního volna:
Vytvoříte dvě práce:
1. Kresba koronaviru - malá čtvrtka, libovolný kreslící materiál - pastelky, fixy, tužka, tuš, voskovky, Progresa.
    Kresba pečlivá, vystínovaná. Můžete materiály i kombinovat, např. pastelky+fixy, nebo dělat pouze tužkou a pečlivě stínovat. Vzor viru zde, najděte si v článku
    obrázek: 
https://www.kurzy.cz/zpravy/532910-4-akcie-ktere-profituji-z-koronaviru/
2. Moje iniciály dekorativně - malá čtvrtka, možno dělat kresebně jako u první práce, nebo použít anilinky, tempery. Rozdělíte si plochu obrázku po úhlopříčkách
    na 4 díly a do nich dekorativně vepíšete své jméno nebo aspoň počáteční písmena jména a příjmení. Ukázka zde: 
https://cz.pinterest.com/pin/762234305655258172/


NĚMČINA (E. Suchá):
Týden 1.6.-5.6.: DÚ - Wiederhoungstest 8 (vypracovat do 3.6.).
Online hodina 4.6. - opakování 8. lekce. Podrobné info obdrží žáci na email. Účast povinná.


FYZIKA
   - všechny úkoly a informace k učivu fyziky jsou zasílány na školní maily žáků
   - téma - opakování učiva 8.ročníku
   - termín vypracování + zaslání - 11.6.2020


ZEMĚPIS
Téma : KRÁLOVÉHRADECKÝ, PARDUBICKÝ KRAJ
Vše podrobněji na vašich mailových adresách. MATEMATIKA
Nové úkoly do pátku 19.6. 2020 máte na svých mailových adresách. Téma: Rotační válec - opakování.

TV
Aby tělo nezahálelo, kouněte se na tyto stránky(přečtěte si jak na to).
https://tabataworkout.cz

 

Naše aktivity

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy