Třída 6. B

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po   M Čjl D Aj Ov Z      
Út   Aj RaZ M   Tv (D2)      
Tv (Ch2)
St   Hv Z Aj M Čjl F      
Čt   Čjl F Ict D M Pč (Dív)      
Pč (Chl)
  Aj Čjl VV VV Tv (D2)      
Tv (Ch2)
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Dvořák Jaroslav
Milí šesťáci,
prázdniny končí a my pomalu vyplouváme z "přístavu prvního stupně" na poněkud bouřlivější "vody druhého stupně" na "lodi 6.B". Přeji vám všem klidnou plavbu a úspěšný nový školní rok 2018/2019.
to vám přeje nový třídní učitel Jaroslav Dvořák
Celkem 19 žáků - 8 chlapců, 11 děvčat

Naše aktivity

Noc ve škole s rodiči a knihovnou

V pátek spali jsme ve škole

a bylo to moc fajn,

 

 

09.06.2018 12:26Celý článek

Lidské tělo v 5.B

V pátek 20. dubna se celá třída 5.B ponořila do knih o lidském těle a obohatila tak své dosavadní přírodovědné znalosti. Celý tento den jsme se věnovali otázkám o lidském těle, jeho zkoumání, bádání a pozorování.

02.05.2018 07:42Celý článek

Velikonoce v knihovně s 5.B

Velikonoce nám již ťukají na dveře, a proto jsme i my v pondělí 26. března zaťukali na dveře knihovny, abychom se o Velikonocích něco nového dozvěděli nebo si staré oprášili a hlavně se velikonočně naladili.

 
26.03.2018 10:21Celý článek

Za pohádkou kolem světa s 5.B

Jarní prázdniny byly pro mnohé z nás časem výletů a aktivního odpočinku mimo domov. Putováním – i když pohádkovým jsme pokračovali i po návratu do školy. V pondělí na nás v knihovně čekal program s názvem „Za pohádkou kolem světa“.
 
12.03.2018 10:40Celý článek

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy