Třída 5. A

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po  

Čjl

M

Přv

Čjl

Ict (Dív)        
Pč (Chl)
Út   Aj (Aj1)

Tv

Čjl

M

Vla

       
Aj (Aj2)
St  

Čjl

M

Přv

Hv

Pč (Dív)        
Ict (Chl)
Čt   Aj (Aj1)

Čjl

M

Vla

VV

VV

     
Aj (Aj2)
  Aj (Aj1)

Čjl

Tv

M

Čjl

       
Aj (Aj2)
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Vítová Monika
Celkem 26 žáků - 10 chlapců, 16 děvčat

Konzultace po telefonické domluvě. 
 
DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ v době uzavření školy

Domácí práce v týdnu 1.-5.6.  (12. týden)
 
Pondělí
ČJ - uč.125/ 2, 3  ( Ú ) + PS 46/ 3 (CS) + 4 (podtrhni a označ písmenem)
MG - uč.28/ 1, 2, 3, 4  (GS)
Přv -  uč. 16, 17 ( Ú) + PS 12
 
Úterý
ČJ - uč. 126/ 1a (+ rámeč,), 2, 3 ( Ú ) + PS 47/ 1
M   - uč. 29/ 1, 2, 3 ( Ú ) + 4, 5, 8 (CS)
Vla - uč. 19 - 30 opak. práce s mapou
 
Středa 
ČJ - uč. 127/ 8 ( Ú) + 10 a, c (CS) 
        PS 47/ 2
M   -  uč 30/ 1, 2, 3 ( Ú ) + č, 5, 7 (CS)
Přv - uč. 18, 19 + PS 13
 
Čtvrtek
ČJ - uč. 128/ celá ( Ú ) + PS 47/ 3, 4
M   - uč. 31/ 4, 8, 11 (folie) + 1, 5 (CS)
Vla - uč. 19 - 30 opak práce s mapou
 
Pátek
ČJ - uč. 129/ 2 ( Ú ) + PS 48/ 1, 2
M   - uč. 31/ 2, 3, 9, 10 (CS + zápis) + 6, 7 (Ú )
 
Četba vlastní 

Témata a úkoly z ict jsou v odkaze na tuto externí stránku

Angličtina (E. Suchá):
V pondělí 1.6. proběhne hodina online (třída + žáci doma).
Téma hodiny: Opakování – oprava chyb ve větách; překlad vět; zájmena přivlastňovací; tvorba věty v přít. čase prostém, v záporu a v otázce; přít. čas průběhový (věta oznamovací a otázka); zájmena předmětná.
Pokyny k týdnu do 5.6. zaslány na emailové adresy žáků. Téma: In the shop.

 
Domácí práce v týdnu 25.5.- 29.5.  (11. týden)
 
Pondělí
ČJ– PS – str.45/ 1, 2
MG – uč. str.27/1 (podle cv. 4) Ú , 5 (Ú)
                 str 27/6,9,10 (GS)
Přv – uč. str. 13,14

Úterý
ČJ – PS – str. 45/3, 4
M – uč.str. 24 Ú + 24/4, 6, 7 (CS)
Vla – opakování s mapou uč.-str.6 až 15

Středa
ČJ – uč. str. 123 Ú + 123/4 (CS)
M – Početníček – str. 33/1 + 26/3, 4
Přv – PS – str. 11

Čtvrtek
ČJ – uč. str. 124/5 + rám. Ú +  PS – str.46/1, 2
M – uč. str 25 Ú + 25/5,6,7 (CS)
Vla – uč. str. 28, 29 + PS – 9/A – cv. 1,2,5

Pátek
ČJ – uč. str. 124/6 + rám. Ú, 8 Ú + 7 (CS)
M – uč. str.25/8(CS) + str.26 Ú + 26/4,8,9 (CS)
Četba vlastní
Anglický jazyk v období od 8.6. (p.uč.Kisby)
Odkaz na interaktivní učebnici Unit 5 (bez potřeby se přihlásit): https://www.mauthor.com/present/5565853463085056
1) Pusť si (znova) video a zkoukni ho až do konce:  https://www.youtube.com/watch?v=as0IZ0eW-7I
2) Interaktivní učebnice str. 92 cv. 1 - zkus ústně dle tabulek tvorbu záporné věty a otázky, pak str. 92 cv. 2.
3) PS str. 51 - 54, nejdříve v inter. učebnici, pak v tvém PS. Pořádně přečti poučky v PS na přítomný čas průběhový - zápor (str. 52) a otázku (str. 54)

4) Interaktivní učebnice str. 94  cv. 1, cv. 2, str. 95 cv. 5, cv. 6
5) PS str. 56 - 59, nejdříve v inter. učebnici, pak v tvém PS.


Anglický jazyk v týdnu 1. - 5.6. (p.uč.Kisby)
Odkaz na interaktivní učebnici Unit 5 (bez potřeby se přihlásit): https://www.mauthor.com/present/5565853463085056
1) Zkontroluj si poslechové cvičení z minulého týdne. Poslech 1: Andy - obr.1 - a houseboat, Noemi - obr.2 - a big city, Jack - obr.4 - a sheep farm. Poslech 2: 1.bathroom - obr.2, 2.kitchen - obr.4, 3.hall - obr.1, 4.bedroom - obr.5, 5.Tom's room - obr.3
2) Interaktivní učebnice str.90 cv.1 - klikni, poslouchej, opakuj. Strana 90 cv.2 - vyzkoušej se. Strana 90 cv.3 - zopakuj roční období (klikni, poslouchej, opakuj), pak se snaž odpovědět dle vzorové věty "Example" na otázky a, b, c (ústně).
3) PS str. 48 - 49 (nejdříve v inter. učebnici, pak v tvém PS).
4) PS str. 50 - nauč se přítomný čas průběhový. Pokud chceš mluvnici ještě upevnit, zkoukni video (do času 3:06): 
https://www.youtube.com/watch?v=as0IZ0eW-7I
5) PS str. 50 cv. 4
6) Interaktivní učebnice str. 91 cv. 4 - tvoř ústně věty, cv. 5 - zkus kreslení v interaktivní učeb., cv. 6. opět stačí jen v interaktivní učeb. 
 

Naše aktivity

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy