Třída 4. A

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po   Čjl M Tv Vla Čjl        
Út   Čjl Aj M Vla Čjl        
St   Aj Čjl M VV        
Čt   Čjl M Přv Hv Čjl        
  Čjl M Tv Aj          
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Vítová Monika
Celkem 24 žáků, 15 dívek a 9 chlapců

Konzultace po telefonické domluvě. 
 
Milé děti, 
léto už nám pomalu končí, a tak je čas vrátit se do školy. Ale určitě je na co se těšit. Budeme se učit například o České republice a jejích dějinách v novém předmětu vlastivědy, a kromě prohlubování našich znalostí ve známých předmětech se v přírodovědě zaměříme na život kolem nás a podíváme se i do vesmíru. Naučíme se nové písničky, budeme vyrábět, malovat a cvičit.

Doufám, že jste si prázdniny pořádně užily a já se na vás v září těším.
 
                  Vaše paní učitelka  smiley

  

Naše aktivity

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy