VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PLATBU

Platba na účet školy:
Účet školy:  
0704047309/0800

Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka
 
Variabilní symbol se skládá z VS pro akci a VS pro třídu
 
Variabilní symbol pro třídu: první číslice je stupeň třídy a druhá číslice je písmeno (A=0, B=1, C=2), příklad: 6.A – VS: 60

Příklad vytvoření VS:
Lyže Lipno = VS 60
Třída 7.A = 70
VS bude: 6070

 
Variabilní čísla akcí školy:                                      
AKCE VS
Družina 10
Školní klub 20
Škola v přírodě 30
Plavání 40
Start 50
Lyže Lipno 60
Lyže Rakousko 70
Anglický týden 80
Zájezd Anglie 90
Prac. sešity a sešity 11

Variabilní čísla tříd:   
Třída VS
1.A 10
1.B 11
2.A 20
2.B 21
3.A 30
3.B 31
4.A 40
5.A 50
5.B 51
6.A 60
6.B 61
6.C 62
7.A 70
7.B 71
7.C 72
8.A 80
8.B 81
8.C 82
9.A 90
9.B 91
9.C 92