TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2021/2022

 
Schůzky zákonných zástupců probíhají formou třídní schůzky ve třídě s třídním učitelem/kou od 16:30 hod., poté pokračují individuální konzultace s vyučujícím jednotlivých předmětů do 19:00 hod.

TERMÍNY (čtvrtek):
14. 10. 2021
9. 12. 2021
21. 4. 2022