Volby nového člena Školské rady

Z důvodu ukončení mandátu člena Školské rady paní Bambulové Jarmily, byla dne 17. 10. 2019 provedena volba nového zákonného zástupce žáků. Pro zbytek volebního období byla zvolena paní SOUKUPOVÁ KATEŘINA. Ostatní členové Školské rady jsou beze změny.