Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019

Od ledna 2018 budou probíhat schůzky zákonných zástupců formou třídní schůzky ve třídě s třídním učitelem/kou od 16:30 hod., poté pokračují individuální konzultace s vyučujícím jednotlivých předmětů do 19:00 hod.

TERMÍNY:
8. 11. 2018
10. 1. 2019
11. 4. 2019
6. 6. 2019