Výsledky voleb do Školské rady

Dne 2. 11. 2017 proběhly volby do Školské rady.
Byli zvoleni noví zástupci pedagogů, zřizovatele a zákonných zástupců.
Výsledky voleb jsou přílohách.