Dopravní hřiště

Do nového školního roku jsme vpluli, myslím všichni v pohodě a naše plavba pokračuje velmi akčně. Ve čtvrtek 23. 9. jsme vyrazili do Tábora k Jordánu na dopravní hřiště.
Nejprve nás čekala teoretická část, kdy jsme si zopakovali základní pravidla silničního provozu – dopravní značky, přednost v jízdě, povinnou výbavu cyklisty, co nesmíme či naopak musíme dělat při jízdě na kole, na co musíme dávat na silnici pozor...
Ve druhé části jsme své teoretické znalosti využili a předvedli přímo na silnici dopravního hřiště, jako účastníci silničního provozu. Stali se z nás cyklisté, kteří se museli vypořádat se všemi nástrahami a dopravními situacemi. Skloubit dovednost jízdy na kole, sledovat dopravní značky svislé i vodorovné, světelné i zvukové signály a přednosti v jízdě byl úkol velmi těžký, ale všichni jsme to bez úhony zvládli.
Máme půl roku na to, abychom vše dotrénovali a dopilovali, protože při jarním pokračování kurzu nás čeká přezkoušení našich znalostí a dovedností. Odměnou bude „cyklistický řidičák“ (průkaz cyklisty). Přeji vám, aby vás všechny při odchodu hřál v kapse.                                        
 
                                                                   Tř. uč. J. Dvořáková