Den světadílu

          I v letošním roce pro nás byl na pátek 22. listopadu 2019 připraven tradiční projektový den „Den světadílu“. Učitelé zeměpisu pro nás letos vybrali velice poutavé téma – státy bývalého východního bloku jako připomínka získání naší třicetileté svobody.
         Stejně jako vloni jsme tuto zemi museli co nejlépe zmapovat a poté ji formou plakátu a ústní prezentace představit spolužákům a odborné porotě. Dle přesného harmonogramu pak celý druhý stupeň mohl během zhruba dvou hodin procestovat různé státy. Třída 6.A nám představila Bulharsko, 6.B Rumunsko, 6.C Polsko, se 7.A jsme se ocitli v naší vlasti, se 7.B v Maďarsku, se 7.C na Slovensku, 8. B představovala Pobaltí, 8.C Chorvatsko, 9.A Spolkovou republiku Německo a 9.B Ukrajinu. Všechny třídy se snažily stát co nejzodpovědněji zmapovat z historického, přírodovědného, zeměpisného i kulturního hlediska. Mnozí se snažili být i co nejoriginálnější. A tak nás k daným třídám vedly cedulky na dveřích, stopy na zemi nebo nás ve třídách čekaly barevné balónky, fáborky či tradičně odění obyvatelé.
          Všichni do svých výkonů dali to nejvíce, co mohli, proto porota měla velice nezáviděníhodný úkol. Vybrat nejlepšího muselo být velmi náročné. Avšak na pomyslné špici mohli spočinout pouze tři. Nakonec na bronzové příčce spočinula třída 7.B se svým pojetím Maďarska, stříbrnou pozici vybojovala 8.B a jejich netradiční cestovní kancelář, která nás provezla po Pobaltí, a na nejvyšším stupni stanula 9.B a Ukrajina. Před všemi třídami smekám pomyslný klobouk, mnohé výkony byly až dechberoucí. Nyní se už těšíme, jaký světadíl navštívíme v příštím roce.
Za kantory 2. st. Petra Pychová