Čtvrťáci poznávali pověsti

 Se starými českými legendami se děti seznamovaly průběžně po dobu dvou týdnů. Rozdělily se do skupinek, podle zvolené pověsti.

Zdrojů, ze kterých mohly čerpat, bylo velké množství.
Práci jsme se věnovali při hodinách českého jazyka, vlastivědy, výtvarné výchovy i praktických činností.
Četli jsme z knížek, dramatizovali známé části pověstí, čerpali jsme z internetu, poslouchali audioknihy ...

Výsledkem byly prezentace jednotlivých skupin, při kterých děti seznamovaly své spolužáky s danou pověstí, zjištěnými zajímavostmi a způsobem jejího ztvárnění.

Dětem se práce povedla a především hrané části pověstí všechny zaujaly a byly odměněny potleskem obecenstva.                                 Třídní učitelky 4.A a B, Martina Klímová a Pavla Vítková