S Vendulou v Českém rozhlase Plzeň

     21. září jsme měli možnost zažít něco, s čím se ne každý má možnost ve svém životě setkat. Podívat se do studia českého rozhlasu a být při nahrávání. Tuto obrovskou zkušenost a zároveň zážitek v jednom jsme prožili společně s Vendulou Šmejkalovou, vynikající zpěvačkou naší školy. Bylo to náročné, ale krásné. Potkat lidi, kteří v muzice něco znamenají a zároveň jsou velice příjemní, bylo pro nás všechny velmi obohacující. Vendule za tuto zlušenost velice děkujeme a přejeme další úspěchy.
     Budeme se těšit na to, až si Vendulu poslechneme přímo z vysílání českého rozhlasu.
                                Andrea Lacinová a Jarmila Hlubinková