Atletické jaro na 1. stupni

Jako každoročně se naše děti zúčastnily několika atletických závodů.

28. května probíhal „Atletický čtyřboj“, na kterém byli úspěšní chlapci ze 4. A, jako družstvo získali 3. místo. V kategorii jednotlivců skončil na 2. místě Jáchym Krešák ze čtvrté třídy a na 1. místě Robin Vesecký ze třetích tříd.
 
Druhou akcí byla školní olympiáda na našem novém školním hřišti, podle jednotlivých výkonů pak byli nominováni atleti na okresní přebor Táborska. Tyto závody proběhly 19. června na stadionu Míru v Táboře. Jako škola jsme se umístili na krásném 4. místě z celkového počtu 27 škol. Medailová místa a nejvíce bodů získali tito žáci:
Krejčí Josef – 2. tř. – kriket – 1. místo
Ryzková Ema – 3. tř. – skok do dálky – 2. místo
Vesecký Robin – 3. tř. – kriket – 2. místo
Podzimek Radim – 3- tř. – 500 m – 3. místo
Novotná Nikola – 4. tř. – skok do dálky – 1. místo
Krešák Jáchym – 4. tř. – 50 m – 2. místo
                                     - skok do dálky – 2. místo
Podzimek Filip – 5. tř. – 800 m – 2. místo
 
Všem závodníkům patří velké poděkování a pochvala za vzorné chování a reprezentaci školy.
Mnoho nejen sportovních úspěchů do dalších let a hezké pohodové prázdniny přejí Ditta Prášková a Pavla Vítková.