Živá příroda - projekt

Minulý týden jsme se pustili do posledního projektu v tomto roce. Příroda okolo nás pohltila na celý týden.

Děti se rozdělily do skupinek, zvolily si téma a pak už se ponořily do práce s encyklopediemi, obrázky, články a různými dalšími materiály.
Donesly si články, přírodniny, malovaly i kreslily, lepily obrázky a vymýšlely, jak nejlépe téma živé přírody vyjádřit.

Vznikly tak lapbooky a plachty na rozličná témata. Všechny práce moc bavila a povedla se.


                                                                                                                     Martina Klímová