Nejlepší sběrači ve WallClubu

    5.června 2019 se vypravila jednadvacítka žáků a žákyň ZŠ Školní náměstí na bouldrovou stěnu do WallClubu v Sezimově Ústí 1. Byla to jejich odměna za největší množství přineseného papíru v naší soutěži vedoucí děti k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.
   Celý den bez školy měl sportovní charakter, neboť cestu od školy v Sezimově Ústí 2 do Sezimova Ústí 1 i zpět absolvovali všichni pěšky. Vrchol sportovního dne ale čekal až u lezecké stěny. Po seznámení se s bezpečnostními pravidly pohybu na stěně přišla rozcvička se záludnými brčky a poté provazy zaměřená na rozhýbání všech svalů. Ještě lezečky - speciální boty. Konečně! Vzhůru na chyty! Někteří se dostali hned na vrchol stěny a utíkali po schodech na další lezeckou cestu, jiní zkoušeli prozatím první udržení se ve stěně v bezpečné výšce jednoho metru na duchnami.  Pak přišla zasloužená pauza na svačinku. Po ní se znovu nedočkaví lezci vrhli zjišťovat, kolik mají ještě síly a které cesty by mohli ještě zkusit. Nakonec se soutěžilo v různých způsobech udržení se na stěně. Náladoměr všech se při odchodu pohyboval na nejvyšším desátém stupni.
     Den se vydařil, čemuž napomohla také příjemná teplota v prostoru lezecké stěny, výrazně nižší než venkovní 30 stupňové vedro. Poděkování patří i Slabouchovi, který  uměl poučit, poradit i ochránit všechny lezce.
   Přes všechny dobré dojmy zůstává otázkou, zda budeme mít možnost pokračovat v podpoře sběru druhotných surovin a rozvíjet u dětí přátelský vztah k životnímu prostředí. Náš odběratel nebude již proplácet odvezený sběr a odvoz bychom museli financovat sami, což je pro nás ekonomicky nemožné.
Hana Hemerková, Olina Boháčová