Druháci strávili noc v knihovně

Úkolem soutěžících tříd bylo přečíst co nejvíce knížek a přečtené knihy zapisovat do třídního čtenářského deníku. Nutno říci, že druháci se pustili do čtení jako draci. Nakonec zvítězili se 66 přečtenými knihami. Nejpilnějšími čtenářkami byly Nela Veselá (21 knih) a Vanesa Ježková (16 knih). Cenou pro vítěznou třídu byla noc v knihovně.

Ve čtvrtek 30. května v podvečer přivítala děti v knihovně paní knihovnice Kristýna Mrázová a paní učitelky a studenti oboru knihovnictví ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře.
Studenti pro děti připravili pestrý program - vaření s pejskem a kočičkou, stavění knižního voru, vyrábění deníčku, kvízy, hádanky, šifry,… Děti se dočkaly také příchodu pana Andersena, který jim vyprávěl o svém dětství a přečetl pohádku. Velkým zážitkem na dobrou noc byla cesta za pokladem neosvětlenou knihovnou za doprovodu kytary a písní mladých knihovníků.
Ráno se děti po vlastnoručně vyrobené snídani přesunuly do školy.

Spaní v knihovně bylo super. Dětem se program moc líbil a všechny jen chválily a chválily. Byly tak nadšené, že ani nedokázaly rozhodnout, která z činností se jim v knihovně líbila nejvíce. Mnohokrát děkujeme paní knihovnici a studentům za krásnou a skvěle připravenou akci, za vstřícnost a trpělivost, za pohodovou atmosféru. Výhru jsme si všichni opravdu užili.
Zapsala tř.učitelka Radka Panská