Antiolympiáda

V pátek 31. 5. 2019 se na školním sportovním hřišti konala jedna z posledních celodružinových akcí.
Tentokrát to byla Antiolympiáda…Proč ANTI? Disciplíny byly tak trošku nestandartní: skok do dálky s batohem na zádech a se zátěží, běh na 30m v ploutvích, hod holínkou a smíšená štafeta s medicimbalem.  Jako třešnička na dortu byl připraven dětský softball a překážkový běh.
Ta pravá olympiáda, školní, ta nás teprve čeká. Ale tuhle naší, družinovou, jsme si moc užili! Nešlo totiž o vítězství, ale o legraci, o to užít si den a být spolu. Počasí nám přálo. Jednotlivá stanoviště pro nás zajišťovala děvčata a chlapci z 6. tříd a paní učitelka Petra Kukačková. Nikomu se nic nestalo. Vše proběhlo tak, jak to má být. O smích nebyla nouze a sportovní výkony byly famózní.
Všem zúčastněným děkujeme a hlavně gratulujeme!!! Antiolympiádě 3x hurá!!!

Děti a vychovatelky ŠD