Pod námi planeta Země

Pod námi planeta Země
        To jsou slova Vladimíra Remka, jediného československého a zatím i českého kosmonauta, který viděl naši Zemi z kosmických výšek. Stalo se tak v roce 1978 a při příležitosti 41.výročí jeho letu do vesmíru zavítal dne 13.2.2019 první nesovětský a neamerický kosmonaut na besedu do Základní školy Školní náměstí. Vitální pán, jenž předstoupil před žáky, sršel humorem, ale především udivoval, jak přirozeně a názorně uměl vysvětlit žákům své hluboké znalosti z matematiky a fyziky. Dozvěděli jsme se, jak působí přetížení na lidské tělo, nebo jaké to je pracovat a žít ve stavu beztíže. Umí si snad někdo z nás představit, že si půjde lehnout a při tom se bude stále vznášet? Třebaže se někde připoutá, nepůsobí na něho v kosmické raketě síla gravitace a člověk vlastně stále pluje vzduchem. Žáci si také mohli prohlédnout kosmickou stravu balenou po jednotlivých částech a rozhodně nevypadající příliš lákavě.  Jistě si všichni rádi vzpomněli na školní chutný a především pro oči přitažlivý oběd, který si navíc můžou ještě vybrat ze dvou možností, o čemž se kosmonautům mohlo jenom zdát.
        Poté co pan Vladimír Remek zodpověděl celou řadu dotazů  na besedě s mladšími i se staršími žáky a prohlédl si naši školu, popřál všem dětem, aby se jim splnily jejich sny, jako se to podařilo jemu.  Stačí prý k tomu celkem málo - jen opravdu něco chtít, hodně pro to udělat a mít taky trochu štěstí.
Hana Hemerková, Eva Labajová