Husité

Ve čtvrtek 14.2.2019 jsme v rámci výuky české historie v hodinách vlastivědy navštívili Husitské muzeum v Táboře.
Přivítala nás příjemná paní průvodkyně, která nám poutavým způsobem vyprávěla o době středověku. Shlédli jsme film, vyzkoušeli jsme si stavbu vozové hradby, boj s nepřítelem pomocí maket dobových zbraní, oblékli jsme se do drátěné košile a vytvořili jsme lidskou "časovou" osu. 
Dalším naším úkolem bylo hledání správných odpovědí na zajímavé otázky v expozici muzea. Zamýšleli jsme se nad klady a zápory života ve středověku.
I v podzemních chodbách jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě táborských občanů v této nelehké době.
Mnozí z nás si uvědomili, jaké možnosti nám skýtá současný způsob života a jak se máme dobře. 
Exkurze byla zajímavá, opět jsme si ověřili naše znalosti ze školy. Moc se nám program líbil.

                   M. Vítová