S knihou jde všechno lépe

     Do knihovny chodíme moc rádi. Vždy je pro nás připraven program, kde se dozvíme něco zajímavého a nového, co jsme nevěděli. Zábavnou formou se seznamujeme s knihami a učíme se v nich vyhledávat.
     V tomto čtvrtletí naše třída absolvovala dva programy. První s názvem Pohádka a pohádkáři, druhým tématem byla 2. světová válka. První setkání v knihovně nás ponořilo do pohádky. Oživili jsme svou fantazii a seznamovali se s charakteristikou pohádky: dobrem a zlem, láskou a nenávistí, chytrostí a hloupostí a také s nadpřirozenými bytostmi, magickými čísly i kouzelnou mocí. Kdyby tak všechno mohlo skončit jako v pohádce…
Druhé téma bylo daleko vážnější. Povídali jsme si o válce a o její krutosti, o potravinových lístcích a také o zacházení se Židy. Předčítali jsme si příběhy a deníky lidí, kteří válku přežili. Zkoušeli jsme si sbalit balíček, který by měl 15 kg. Tak, jak to museli učinit lidé, kteří odcházeli do koncentračních táborů. Z tohoto programu jsme odcházeli velice zadumaní s jednou myšlenkou: z historie se máme poučit a snažit se dělat vše pro to, aby se tyto hrůzy již neopakovaly.
                              Budeme se těšit na další návštěvu.
                                                            Za žáky 5.tříd zapsala Andrea Lacinová