Význam neživé přírody - 3.A

Ve čtvrtek 7. 2. jsme si užili projektový den věnovaný částem neživé přírody a jejich významu a vlivu na přírodu živou.

Na projekt jsme se připravovali několik dní dopředu - ve škole i doma.
Děti mohly pracovat ve skupinkách i jednotlivě, učily se spolupráci a kompromisu. Rozdělily si jednotlivé náměty a s těmi pak pracovaly.

Na určený den si donesly různé články, obrázky, knížky a další materiály týkající se jejich zvoleného  tématu.
Hledaly v encyklopediích, stříhaly, lepily, malovaly, psaly...

Výsledkem bylo několik lapbooků a velkých skupinových plachet plných zajímavých a přehledných informací doplněných také konkrétními vzorky hornin, nerostů a dalších materiálů.

Děti si na svých výtvorech daly opravdu záležet a je to vidět. Posoudit můžete z fotografií, nebo přímo ve škole.
Z projektu nám vznikly učební pomůcky, které teď budeme používat v hodinách prvouky.

Každá skupina nebo jednotlivec bude příští týden své téma prezentovat ostatním. Na to se už moc těšíme!

                                                                                                 
                                                                                                                                                   Martina Klímová