Halloween u třeťáků

Při hodině angličtiny jsme se na chvíli přenesli do světa strašidel, duchů a pohanských zvyků.

Nejprve jsme se rozdělili do skupinek. Každá skupinka dostala jiný úkol, který  se skládal z vyřešení hádanky, křížovky nebo bludiště a textu obsahujícího zajímavosti o svátku Halloween.
 
Potom si děti procvičily novou slovní zásobu, vybarvily a vystříhaly obrázky se slovíčky. Ty pak spolu s informacemi z textu nalepily na výsledný plakát a seznámily s nimi i své spolužáky.

Práce se dětem povedla a zaslouží si pochvalu.


                                                                                      Martina Klímová