Čtenářská dílna v knihovně - 3.A

Už dlouho jsme se těšili do knihovny - tentokrát na práci s knížkou Honzíkova cesta.

Nejprve jsme si prohlédli knížky od Bohumila Říhy a seznámili jsme se s ilustrátory - Adolfem Bornem a Helenou Zmatlíkovou.
Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých věcí o panu spisovateli, např. že bydlel na venkově a byl to pan učitel.

Pak už jsme se pustili do práce s textem z Honzíkovy cesty. Každý dostal pracovní list s otázkami a doplňováním k ukázkám z knihy, které nám předčítala paní knihovnice. Práce nám šla od ruky, a tak jsme se od ní dočkali i zasloužené pochvaly. Vše jsme si nakonec společně zkontrolovali.

Náš čas v knihovně utekl jako voda a tentokrát tedy ani nezbyl prostor na prohlížení knížek. Škoda, snad příště!
                                                                                       Martina Klímová
                                                                                        třídní učitelka