6.C v knihovně

Naše třída 6.C se 5. června 2018 zúčastnila programu v knihovně. První dvě hodiny jsme se zabývali tématikou starověkého Řecka, která se vztahovala především ke knize Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti. Plnili jsme různé úkoly - doplňovali do textu, psali pojmy, které nás napadly z knihy, ke každému písmenku z abecedy nebo jsme luštili za pomoci knih křížovku. Četli jsme o Theseovi a poslechli si vyprávění o hrdinských činech Herakla. Poslední půlhodinu jsme si mohli vzít libovolnou knihu a začíst se do ní. Bylo to velice zábavné a poučné. Tento super den bychom si rádi zase někdy zopakovali.
Zapsali žáci 6.C v hodině českého jazyka