Celostátní soutěž Zpěváček 2018

     Postup Vendulky Šmejkalové z českého zemského kola do kola celostátního pro nás znamenalo mnoho. Reprezentovat naší školu i naše město jsme jeli 2. června do moravského města Brno. Sešlo se zde mnoho výborných zpěváků v krásných krojích z Čech i Moravy. I porota byla složena z odborníků z celé České republiky, kteří se významným způsobem věnují hudbě. České interprety doprovázela lidová muzika DOBRNA a ty moravské Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který celostátní kolo pořádal a který i tento nádherný den zpestřil svým koncertem. Atmosféra byla skvělá a všichni zpěváčci vynikající, proto se porota rozhodla, že nelze vybrat vítěze.

     Na Vendulku jsme všichni moc pyšní. Jsme moc rádi, že jsme mohli společně s ní tyto okamžiky prožít.
                               
                                             Za všechny zúčastněné zapsala Andrea Lacinová a Jarmila Hlubinková