Orientační běh

Dostali jsme čip, mapu a postupně jsme vyráželi. Většina z nás se rozhodla čekat na ostatní a postupovat pak společně ve skupinkách. Našli se ale i tací, kteří se statečně a zcela sportovně snažili najít všechna stanoviště za co nejkraší čas. Trasa byla dlouhá a plná překvapení. Ztratil se nám jeden kamarád. Zachránili jsme ho z hluboké jámy, kam zapadl při vykonávání své potřeby. Několik spolužáků nenašlo všechna stanoviště, někomu se nepodařilo doběhnout do cíle včas. Všichni jsme ale měli radost z krásného dne plného pohybu a legrace na čerstvém vzduchu. 
Při hodině českého jazyku zapsali žáci 9.A.