Lidské tělo v 5.B

V pátek 20. dubna se celá třída 5.B ponořila do knih o lidském těle a obohatila tak své dosavadní přírodovědné znalosti. Celý tento den jsme se věnovali otázkám o lidském těle, jeho zkoumání, bádání a pozorování. Úkolem bylo vytvořit ucelenou knihu – tzv. Lapbook (knihu do klína), která měla ukázat, co všechno si pamatujeme o probíraném učivu, měla obsahovat nové poznatky, kterými bychom obohatili své spolužáky, i otázky, kterými bychom prověřili, jak nás ostatní při naší závěrečné prezentaci poslouchají. Po celý den jsme měli možnost listovat v krásných knihách o lidském těle, které jsme měli zapůjčené z místní knihovny. Patřily mezi ně i interaktivní knihy ovládané pomocí magického pera a byly opravdu úžasné.

Projektový den se nám vydařil, mnohé jsme se dozvěděli a spoustu toho zopakovali a výsledkem byly velmi zajímavé a zdařilé knihy, které nám v budoucnu pomohou osvěžit to, co jsme se již naučili.

Zapsala tř.učitelka J. Dvořáková