Čarodějnický den v 1. třídě

Některé děti přišly do školy v nápaditých kostýmech hned ráno, některé se do kostýmů převlékly ve třídě. A jako správné čarodějnice a správní čarodějové si s sebou přinesly krysy, pavouky, hady, brouky, kočky, naštěstí ne živé .smiley 
                                                                                                                                                                                                                                                                     A pak už celé dopoledne patřilo čarodějnicím. Nejdříve děti domýšlely různé informace o čarodějnicích. Jak vypadají, jaké nosí oblečení, jaké mají zvířecí mazlíčky, co všechno dokážou a také vzpomínaly, v jakých pohádkách čarodějnice vystupují.
V matematice počítaly slovní úlohy o čarodějnickém sletu a při správném vyřešení příkladů se dověděly, z jakých bylin vaří čarodějnice kouzelné lektvary.
V českém jazyce četly básničku o popletené čarodějnici, opravily chyby v kouzelném zaříkadle, podle návodu nakreslily chýši čarodějnice Dorky a luštily křížovku a hádanky.
Nakonec si každý vyrobil svoji malou čarodějnici z papíru.

Dopoledne se ohromně vydařilo a děti si ho pořádně užily. Pouštěly se s vervou (a někdy i silným hlasem) do všech činností. Práce bylo hodně, ale času bohužel málo. A tak si výrobu kouzelných lektvarů musíme nechat na příští rok.
                                                                              třídní učitelka Radka Panská