Dobývání Kozího hrádku s kastelánem panem Krbcem

V pátek 20. 4. 2018 proběhla tradiční a velmi krásná celodružinová akce Dobývání Kozího hrádku.
V 13,00 hodin jsme se sešli před školou, tradiční bubnování oznamovalo, že se scházíme a začínáme. Starší děti, které tuto akci prožily, se zastavovaly a s nostalgií vzpomínaly. Počasí nám víc než přálo a tak jsme se v husitských oděvech, se „zbraní“ v ruce a písničkou na rtech vydali na Kozí hrádek. V jeho prostorách byly pro děti připraveny tyto hry:  Mince, Rytířské puzzle, Jízda na koni, Studna, Hradní kuchyně, Lukostřelba, Rytířský oblek, Vysvobození princezny, Rozdělávání ohně.
Se zajištěním stanovišť nám pomohly děvčata z 9.A a paní učitelky z 1. stupně. Patří jim velké poděkování! Čas zbyl i na relaxaci a malé občerstvení v prostoru restaurace. Odpoledne se nachýlilo ke konci a my jsme se vydali na cestu zpátky. Podle očekávání jsme si to všechno moc užili! Obrázek v pohádkovém leporelu nám bude připomínat chvíle na Kozím hrádku.
Další akcí bude Družinový turnaj a to už 11.5.
                                                                                              Vychovatelky ŠD