Zápis na naší škole

Středa 11. a čtvrtek 12. dubna byl pro většinu předškoláků jejich velkým dnem. Na naší škole probíhal zápis, ke kterému se dostavily děti proto, aby ukázaly, co všechno se již naučily, jaká znají písmenka, co již umí spočítat, zda poznají barvy a geometrické tvary, jestli umí přednést básničku a nebo zazpívat pěknou písničku, čekalo na ně i kreslení nějaké známé postavy. Měly možnost nám ukázat i svou šikovnost při zavazování tkaničky nebo zapínání knoflíku.
Někteří předškoláčci si tyto úkoly mohli vyzkoušet v naší škole nanečisto, při setkáních, které jsme si pro ně připravili. Dokonce i prostory naší školy na ně již dýchaly pro ně velmi známou atmosférou, neboť měli možnost navštěvovat naši školu po celý školní rok v pravidelných setkáních.
Ke splnění „velké zkoušky“ všem přijatým žáčkům gratulujeme a těšíme se na setkání, která jsou určená již jen jim a jejich rodičům. První z nich proběhne 15. května. V tento den se stane škola velkým bludištěm a na další setkání v červnu dorazí už jen ti, kteří se předtím neztratili. Rodiče si na toto setkání připraví spoustu zvídavých otázek a odměnou za celoroční práci pro děti bude sladká tečka na závěr.
                                                            Za kolektiv pedagogů zapsala J. Dvořáková