Třída 4.A v knihovně

 
     Věděli jste, že v Německu si děti o Velikonocích vyrábí hnízda a do nich schovávají vejce? A jestlipak víte, při jaké příležitosti vznikl pozdrav Nazdar?
Pokud to někdo z vás chce vědět, je nejlepší namířit si to do knihovny v Sezimově Ústí, kde se to v báječných programech slečny knihovnice dozvíte.

     Naše třída do knihovny chodí moc ráda. Slečna Mrázová má pro nás vždy připraven krásný program, kdy se můžeme v myšlenkách ponořit do jiného světa a získat nové informace, které nám rozšiřují naše vědomosti a vnímání. Nejinak to bylo při našich dvou posledních návštěvách knihovny v tématech Česká republika a Velikonoce v literatuře.

     V programu Česká republika jsme si zopakovali dějiny Čech a Moravy a vyhledávali v knihách mnoho zajímavostí, týkajících se naší vlasti. Dozvěděli jsme se, že pozdrav „Čest práci“ vymyslel pro své zaměstnance zakladatel nového města Sezimova Ústí pan Tomáš Baťa a také, že pozdrav Nazdar (na zdar neboli podaření se) vznikl při obnově Národního divadla.

     V programu Velikonoce jsme si povídali o tom, proč je oslavujeme a jaké historické události tomu předcházely. Povídali jsme si o tradicích a vyhledávali v knihách další velikonoční zvyky a koledy, které jsou pro nás neobvyklé. Už víme, proč zvony odlétají do Říma, jak se hraje velikonoční hra Na šprtance, jaká technika malování kraslic se pojí k jednotlivým krajům a také jaké velikonoční zvyky jsou v jiných zemích.
                            Koncem května nás čeká další program a my se na něj moc těšíme.
                                                                                            Za třídu 4.A zapsala Andrea Lacinová