Do knihovny za pohádkou

Tak nám skončily jarní prázdniny, a proto se naše třída 5.A  vrhla s plným nasazením opět do práce. Tentokrát to byl ale pozvolný vstup, protože hned první hodinu nás čekala návštěva knihovny.
Paní knihovnice si pro nás připravila program „Za pohádkou kolem světa“. Hned v úvodu si děti zopakovaly, čím je vlastně pohádka specifická (nadpřirozené bytosti, magická čísla, kouzelné předměty,…) a připomněly si některé české a světové autory. Poté následovala práce ve skupinkách – třídění obrázků, vymýšlení témat pohádek dle charakteristiky států Evropy, čtení a interpretace britské, ruské, italské a skandinávské pohádky.
Program byl zajímavý a my se těšíme na další návštěvu, která nás čeká již na konci tohoto měsíce.
                                                                      Třídní učitelka Blanka Faladová