Trocha poezie nikoho nezabije...

Předposlední únorové odpoledne tohoto roku se na druhém stupni neslo ve znamení krásného slova. Akce s názvem Trocha poezie nikoho nezabije je již v našem ročním harmonogramu pevně zakotvená a nese poměrně letitou tradici. Všechny příznivce uměleckého přednesu čekaly pod řízením zkušené kantorky Blanky Voštové přibližně dvě hodiny mnohdy dech beroucích vystoupení žáků dvou kategorií, a to mladších, jež zastupovaly 6. a 7. ročníky, a starších ze zbývajících dvou tříd. Bohužel zde platí nepřímá úměra – s přibývajícím věkem klesá chuť a zřejmě i trochu odvaha recitovat. Tento fakt se nám prakticky doložil, protože první zmíněnou kategorii zastupovalo dvacet žáků, zatímco ze „starších“ se odhodlalo pouze šest zástupců. Příjemně strávené odpolední hodiny nám zpestřila směsice různých textů českých i zahraničních autorů. Mladší žáci si volili básně oblíbených českých spisovatelů, jakými jsou například Jiří Žáček, Pavel Šrut, Karel Jaromír Erben, Jiří Suchý nebo i František Ladislav Čelakovský. Žáci 8. a 9. ročníků naopak sáhli po náročnějších básních, které sepsal Reiner Maria Rilke či Edgar Allan Poe, i po přednesu části filosofické pohádky Malý princ francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Porota složená z kantorů naší školy měla nelehké rozhodování, na nejvyšším stupni pomyslné vítězné „bedny“ by si zasloužili stát všichni, avšak realita je jiná a volba musela padnout na jednoho žáka. Po poměrně dlouhé poradě a zhodnocení všech okolností byla tři první místa obsazena. Všichni, kteří sebrali odvahu a přišli, byli odměněni malou sladkou odměnou. Dva zástupci z jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 22. března. Nám nyní už nezbývá nic jiného, než těm „vyvoleným“ držet palce, aby i před rozsáhlejším publikem neztratili odvahu a chuť recitovat, a těšit se na příští rok, protože věříme, že obliba básní a chuť přednášet nás bude i nadále provázet. Mějme vždy na paměti – trocha poezie nikoho nezabije…
Petra Pychová