Prvňáčci znovu v knihovně

Při naší první návštěvě jsme se naučili, jak se chovat ke knížkám a jak se chovat v knihovně. Naši druhou návštěvu jsme věnovali knížce o králících z klobouku.
Paní knihovnice nám z knížky přečetla část jednoho příběhu a my jsme se snažili příběh dokončit. Padaly různé návrhy, ale jen někteří z nás se shodli s knihou. Potom jsme skládali obrázky Boba a Bobka, barvili omalovánky a jednoho králíčka jsme si také vyrobili. Nakonec jsme si v dětském oddělení prohlíželi a také už sami četli knížky, které nás moc zajímaly.
Návštěva se nám moc líbila a už se těšíme na další, která nás čeká v dubnu.
                                                                                                                třídní učitelka Radka Panská