Projekt Lidské tělo v 1.třídě

Na začátku jsme se rozdělili do skupin, vysvětlili jsme si, co budeme dělat a jaká pro naši práci platí pravidla. Potom jsme se pustili do práce.

Nevěnovali jsme se jen prvouce. Zopakovali jsme si části těla anglicky a zazpívali jsme si o našem těle ukazovací písničku. V matematice jsme počítali příklady s luštěním. Největší zábava ale byla obkreslování spolužáků na velké archy papíru. Každá skupina pak vytvořila plakát s popisy částí postavy.

Přestože se učivu o našem těle budeme podrobněji věnovat ve vyšších ročnících, už teď jsme si povídali o kostře a vnitřních orgánech, o jejich funkcích. Nestačí naše tělo jen znát, důležité je umět o něj i správně pečovat. Péče o tělo bylo poslední částí našeho projektu.

Dopoledne bylo moc pěkné, všechny skupiny výborně pracovaly. Ukázalo se, že o svém těle toho už teď hodně víme. 
                                                                                                                                                                     třídní učitelka Radka Panská