Adventní chvilky s Dubínkem

                  Koleda, koleda, voknem ven, 
                  dej Vám Pánbuh dobrej den.
                 Co nám dáte, to vemem,
                 máme s sebou starej trakač,
                 my to na něj poberem.


 Tak jako vánoční zvyky a obyčeje patří k Vánocům, tak i náš dětský folklorní soubor Dubínek je úzce spjat s časem předvánočním.
V letošním roce jsme se s naším koledováním mohli přestavit divákům na zahájení vánoční výstavy ve Spektru v Sezimově Ústí, handicapovaným občanům ze spolku Klub naděje, seniorům  v Soběslavi, na koncertě určeném pro děti z dětských domovů na Střelnici v Táboře, na akci Živý Betlém v Soběslavi a také na celorepublikové akci Česko zpívá koledy, kde jsme si společně s diváky zazpívali naše nádherné české koledy.
     Blíží se konec roku a k němu patří i bilancování nad rokem předešlým. Dubínek každopádně udělal kus práce. Pokračovalo se v šití krojů, cvičilo se na dudy, sestavovala se nová pásma a samozřejmě proběhla mnohá vystoupení, kde jsme mohli reprezentovat naší školu a také město Sezimovo Ústí.
     K zakončení roku patří také poděkování. To největší si zaslouží náš vedoucí muziky pan Ing. Vojtěch Trubač. Je to člověk, který nejen předává moudra pro soubor užitečná, ale především tvoří společně se mnou pásma, vede muziku a také učí hrát našeho šikovného Marečka na dudy. Další poděkování patří paní Boženě Bromové, která se mnou  trénuje děti v tancích i všem ostatním  muzikantům a zpěvačkám, kteří náš soubor doprovází bez nároku na jakýkoliv honorář. Velké poděkování patří také dětem, které jsou na vystoupení vždy skvělé a báječné. 
     Lidé si dávají předsevzetí do dalšího roku. I náš soubor si jedno předsevzetí dává:
                              Nadále šířit jihočeské tradice a prostřednictvím nich rozdávat radost a pohodu.
     
                                                       
Za dětský folkorní soubor Dubínek zapsala Mgr. Andrea Lacinová