S přáním do nového roku 2018

Všem lidem dobré vůle přejeme krásné pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2018.
        Dětský folklorní soubor Dubínek