Vánoce v knihovně

     Říká se, že třináctého je nešťastným dnem, když se jedná o pátek. 13. prosince byla naštěstí středa a pro nás, třídy 3.A a 4.A to byl den především příjemný.
     Tento den jsme navštívili knihovnu, kde jsme si se slečnou knihovnicí povídali o Vánocích, o zvycích, obyčejích i o tom, jak to tenkrát bylo. Dozvěděli jsme se, co je o Vánocích a o narození Ježíše psáno v knihách, zkusili jsme si vyluštit text, který byl proložen obrázky, a také si dozdobili svojí rybu. Ukázali jsme, že pracovat v týmu bez rozdílu věku není problém a že třeťáci a čtvrťáci jsou dobří kamarádi.
                                              Za třídu 3.A a 4.A zapsala Mgr. Andrea Lacinová