Odemykání Slabikáře

Aby ho děti získaly, musely splnit úkoly na klíči, kterým pak mohli Slabikář odemknout. Některé úkoly musel plnit každý sám - poznat písmenka, napsat slabiky, složit slova z písmen, nakreslit obrázek k větám, přečíst slova. Jiné úkoly plnili prvňáčci ve skupinkách – skládali věty ze slov, přiřazovali slova k obrázkům. Zadané úkoly všechny děti bez problémů zvládly a mohly odemknout toužebně očekávaný Slabikář. Nejdříve ho ale musely najít. Hledání nebylo úplně jednoduché, ale podařilo se. Děti se na Slabikář vrhly, okamžitě si ho začaly prohlížet a radovaly se z nové knihy. Na závěr nesměla chybět malá sladkost za odměnu za výborné výkony. 
                                                                                                                                                                               třídní učitelka Radka Panská