Deskové hry skřítka Rákosníčka

V pátek 24. 11. 2017  jsme se sešli v přízemí školy, konala se zde další celodružinová akce a to Deskové hry skřítka Rákosníčka. Pro děti byly připraveny jejich oblíbené hry: Pexeso, Žížaly, Husičky, Dáma, Kolíčky, Mikádo, Člověče nezlob se, Ubongo, Večerníček, Doble aj. Ve 13,00 hodin bylo slavnostní zahájení. Děti se rozešly po družinách, kde až do 14,15 hodin hrály hry, poté následovalo vyhodnocení.  Principem této akce bylo společně si pohrát a zároveň nasbírat co nejvíce kartiček, ty děti získávaly za vítězství v jednotlivých hrách. Na poctivou hru a hladký průběh dohlížely děti ze 4. tříd a děvčata z 9. třídy. První tři nejlepší z každé družiny byli oceněni diplomem a malým dárkem. Pro všechny soutěžící i porotu byla přichystaná sladká odměna.
6.12. se koná tradiční vánoční Bleší trh.

    
Příjemné a pohodové Vánoce, splněná přání, zdraví a štěstí v Novém roce přejí vychovatelky ŠD.