Písemnictví v dějinách se třídou 4.A

     Poslední listopadový pátek roku 2017 navštívila naše třída knihovnu. Tentokrát jí čekal program s názvem Písemnictví, písmo v historii a literatuře.
Jako vždy byla pro nás i tato přednáška velice poučná a zajímavá.
Dozvěděli jsme se, kdo byli Bohové písma, také o prvních kresbách na skalních stěnách, o klínovém písmu, o zpracování papyrusu a přípravě před tím, než se na něj začalo psát. Už víme, co je to kodex, co byl pergamen a také pikrogram. Vyzkoušeli jsme si psát husím brkem i perem, které jsme namáčeli do inkoustu a zjistili jsme, jak to v dřívějších dobách bylo obtížné. Nahlédli jsme do nedaleké historie, kdy jsme si vyzkoušeli skládání písmen do tabulky pro tisk a také to, co báječně uměly naše babičky - psaní na psacím stroji. Všechny své nové poznatky jsme zúročili v luštění křížovky. Program to byl, jako vždy, skvělý.
     My děkujeme slečně knihovnici Kristýně Mrázové a budeme se těšit na další setkání v knihovně.
                    Třída 4.A a třídní učitelka Andrea Lacinová