Světadíl

...letos jsme se zaměřili na ostrovní státy. Jednotlivé třídy si vylosovaly vybrané státy, které ostatním spolužákům a porotě představily. Letos jsme se mohli podívat do Austrálie, Nového Zélandu, Papuy - Nové Guiney, Madagaskaru, Islandu, Grónska, Filipín, Nové Kaledonie nebo souostroví Malé Antily. Kromě zeměpisných, historických, přírodopisných a jiných zajímavostí nechyběla ochutnávka tradičních pokrmů prezentovaných zemí. Letošní rok nabídl velmi rozmanité a velmi chutné pokrmy. žáci přistoupili k přípravě projektu velmi zodpovědně. Prezentace byly velmi pěkné a porota měla velmi těžkou úlohu, vybrat tu nejlepší. Letos vyhrála třída 7. B s Islandem, na 2. místě byla 9. A s Papua - Nová Guinea a 3. místo obsadila 8. C s Grónskem.
Je třeba všem zúčastněným poděkovat za přístup k projektu. Výkony jednotlivých tříd se rok od roku zlepšují.


zapsal Václav Mácha