Národní divadlo s knihovnou a 5.B

V pondělí 20. 11. jsme se na chvíli ocitli v Národním divadle, byť jen v myšlenkách, vyprávění a úkolech, které si pro nás připravila „naše“ paní knihovnice v místní knihovně.
Začali jsme povídáním o Národním divadle, doplněné komiksem „Národ sobě“. Dozvěděli jsme se něco o historii divadla, jak vzniklo a kam až sahají počátky prvního hraní divadla. Vyslechli jsme si informace o historii prvních postavených divadel u nás. Poté jsme se dozvěděli zajímavosti o samotné stavbě Národního divadla – kdy byla stavba započata, z jakých významných míst pochází základní stavební kameny, jak stavba probíhala, co ji zkomplikovalo a co způsobilo požár. Slyšeli jsme i jména umělců, kteří se podíleli na výzdobě znovu postaveného divadla, které tak mohlo být konečně otevřeno v roce 1883 za doprovodu Smetanovy Libuše.
Své poznatky jsme měli možnost prokázat při vyplňování pracovních listů a křížovek. Tady se ukázalo, jak pozornými jsme byli posluchači. Nápovědou nám mohl být i komiks „Národ sobě“.
Moc se nám připravený program líbil a těšíme se na další setkání v knihovně.
                                                                               Třídní učitelka J. Dvořáková