Barevný podzim

Děti si na lavice místo učebnic připravily tašky, košíčky a krabice plné různých druhů ovoce a zeleniny a také různých druhů přírodnin, které můžeme na podzim v přírodě najít.  Ve třídě nechyběly houby, větvičky, plody a listy stromů a keřů.  Nejdříve jsme si všechny podzimní poklady důkladně prohlédli. Zkoumali jsme chodbičky brouků na kůře borovice a duběnky na listu dubu. Povídali jsme si o užitku a zpracování ovoce a zeleniny.

Potom jsme se vrhli na úkoly, které s podzimním tématem souvisely. Třídili jsme obrázky ovoce a zeleniny, při hře jsme poznávali různé druhy zeleniny, počítali jsme příklady s jablíčky, řešili jsme podzimní slovní úlohy, poznávali jsme větvičky jehličnatých a listy listnatých stromů.
Svoji fantazii děti předvedly při práci s přinesenými přírodninami  - sestavovaly z nich postavičky, stavby či obrazce a malovaly panáčky podzimníčky.

Podzimní den u prvňáčků se moc vydařil. I když to tak možná nevypadalo, děti se naučily hodně nových věcí a něco možná viděly úplně poprvé. Dopoledne se dětem moc líbilo a bylo to vidět i na jejich pilné práci, za kterou si zasloužily pochvalu i sladkou odměnu. Velký dík patří rodičům za pomoc s přípravou přírodnin. 
                                                                 
                                                                                                                                                                                     třídní učitelka Radka Panská