Knihovna, komiks a 5.B

V pátek 20. října jsme vyrazili opět do knihovny. Tentokrát si pro nás paní knihovnice připravila program na téma „komiks“. Co to vůbec je, kdy vznikl a jak se vyvíjel, jaké známe komiksové postavičky a příběhy a jak se takový komiks vytváří? Na tyto otázky jsme dnes dostali odpověď a dozvěděli se i spoustu dalších věcí, které nám pomohly při našem vlastním výtvarném ztvárňování příběhu formou komiksu. A některá výsledná díla byla opravdu zdařilá.
Paní knihovnice pro nás měla připravenou velkou zásobu zábavných úkolů, na jejichž řešení se vždy moc těšíme, stejně tak jako na další návštěvu v knihovně.
                                                                          Tř. uč. J. Dvořáková