Druháci a dopravní výchova

Celý minulý týden se druháci věnovali tématu bezpečnosti při cestě do školy a domů - dopravní výchově.

V prvouce se děti seznamovaly se základními pravidly silničního provozu - kde a jak přecházet vozovku, po jaké straně chodníku i silnice chodit, jaké ochranné pomůcky při jízdě na kole i kolečkových bruslích používat atd.
Učily se poznávat základní značky, znát důležitá telefonní čísla na složky záchranného systému apod.

Při výtvarné výchově si děti namalovaly mapu města - konkrétní křižovatky, ulice, domy, parky - na ni pak umístily své makety značek a zkoušely si různé dopravní situace a jak se v nich zachovat.

Doufejme, že kromě toho, že všechny tato práce velmi bavila, pomohou jim také získané zkušenosti v praktickém životě při bezpečném návratu domů.

                               
                                             M. Klímová a P. Vítková
                                                    tř. učitelky